NGL2017

Medan datateknologi utvecklas på en nästintill linjär väg har pedagogiken och designen av lärande en mer skiftande ansats för integration mot läromiljön. Detta på grund av att de är styrda av kontexten och kulturen inom lärande. Denna konferens fokuserar på flera olika aspekter av teknikanvändande i lärandesituationer på olika nivåer, från grundskola till högre utbildning och forskning.

NGL2017 blandar teori och praktik gällande lärande och undervisning med stöd av teknik olika utbildningsområden. Den handlar om nya pedagogiska och teknologiska metoder och koncept som stödjer lärprocesser och individens sätt att lära.

På NGL 2017 presenteras bidrag från forskare, utvecklare, användare och utbildare från grundutbildning, högre utbildning samt organisationer.

Teman för NGL2017

  • Design för lärande
  • Kollaborativt lärande och undervisning
  • Internet of Things

Läs mer om ovanstående teman under sidan Call for Papers

Keynote speakers

Stefan Fölster
Pernilla Josefsson
Martin Korte
Stefan Fölster Pernilla Josefsson
Martin Korte
Adj. professor i nationalekonomi

PhD student in Media Technology

Prof. Dr. rer. nat.

Digitalisera eller dö –
hur robotiseringen förändrar samhället
och utbildningsbehoven

Sociala medier i högre utbildning

New insights into learning:  The neuroscience of learning, memory and forgetting

 
Nicolaas Matthijs
Senior Product Manager (Accessibility), Blackboard

The institution-wide impact of accessibility


Stjärnpartner

Guldpartner

 

New insights into learning:  The neuroscience of learning, memory and forgetting