Inspelade presentationer

Keynote speaker Martin Korte

New insights into learning: The neuroscience of learning, memory and forgetting

 

Keynote speaker Stefan Fölster

Digitalisera eller dö: Hur robotiseringen förändrar samhället och utbildningsbehoven

 

Keynote speaker Nicolaas Matthijs (from Blackboard)

The institution-wide impact of accessibility

 

Eva Hagström och Ragnar Olafsson

NGL-centrums pedagogiska utgångspunkter

 

Sören Johansson, Hans Uddgård och Anita Carlsson

DAVA, implementering av SURT

 

Anna Annerberg, Sören Högberg, Anna Annerberg, Anna Teledahl & Lena Gleisner Villasmil

Symposium

 

Joni Stam

Styrdokument (gymnasiekurser)

 

Jonathan White, Åse Tieva & Bengt Malmros samt Odour Olande

Föreläsningar