Pernilla Josefsson

PhD student in Media Technology
KTH Royal Institute of Technology
(Foto: David Callahan, International News Editor, KTH)

 

Sociala medier i högre utbildning
Jag bedriver forskning inom området Media teknologi med specialintresse för e-lärande och sociala medier, undervisar i sociala medier samt jobbar som pedagogisk utvecklare.

I min avhandling har jag utforskat hur studenter upplever användningen av sociala medier i högre utbildning. Närmare bestämt så ligger fokus på studenternas användning, erfarenhet och attityder till sociala medier när dessa integrerats i studenternas lärmiljö. Som komplement har också lärarnas incitament för inkludering av sociala medier belysts.

Med min forskningen vill jag lyfta fram en nyanserad diskussion kring implementeringen av sociala media-teknologier i högre utbildning med antagandet att när de används på ett lämpligt vis och i lämplig social kontext kommer lärandet att påverkas positivt. En tolkning av detta är att inkluderande av sociala medier vid icke-privata kontexter bör ha ett klart mål och en tydlig strategi.

Med detta som utgångspunkt kommer jag i min presentation belysa vikten av hänsynstagande till att både student och läraren i sitt användande av sociala medier bör respekteras utifrån sina respektive roller. Det handlar med bland annat om hur vi förhåller oss till självpresentation, tekniska begränsningar och förväntningar av varandra.

Pernilla Josefsson
Kungliga Tekniska Högskolan

https://www.kth.se/profile/pjose/