Stefan Fölster

Adj. Professor i nationalekonomi
KTH Royal Institute of Technology

Digitalisera eller dö - hur robotiseringen förändrar samhället och utbildningsbehoven
Nya robotar och artificiell intelligens ställer också nya krav på organisationen av utbildningssystemen, sjukvård, och många andra samhällsområden. Stefan Fölster analyserar hur den nya tekniken rentav kan försämra om inte politiken och organisationer hänger med. Den stora potentialen infrias inte automatiskt, utan kräver en framåtblickande strategi.

Stefan Fölster har en bakgrund som adj. professor i nationalekonomi vid Högskola Dalarna och KTH, samt chefekonom på Svenskt Näringsliv. Han leder tankesmedjan Reforminstitutet, och är författare av böckerna Robotrevolutionen och Framtidens Jobb som publicerats nyligen.