Om konferensen

Next Generation Learning och Next Generation Learning Conference

högskolan

Next Generation Learning inbegriper en vision på lärande baserat på kollaboration och dialog med hjälp av innovation anpassat till varje individ, oavsett inlärningsstil, livssituation och anledning till studier. NGL åsyftar utvecklingen av pedagogik med stöd och hjälp av teknik och hur vi kan nyttja dagens och morgondagens teknik för att ta itu med och lösa pedagogiska utmaningar.

I februari 2012 arrangerade Högskolan Dalarna i samarbete med KTH den första Next Generation Learning Conference. I mars 2014 anordnades den andra konferensen och den tredje konferensen anordnades november 2015. Nu är det dags för den fjärde Next Generation Learning Conference.

Om arrangörerna

 

 
Vid Högskolan Dalarna är NGL ett koncept sedan flera år tillbaka. Vi har en närmast holistisk syn på lärande och utbildning. Högskolan Dalarna har omkring 16,000 studenter där ungefär 2/3 av dessa studerar via kollaborativt, synkron onlineutbildning.


 
Organizing chair                                       Chair Vetenskaplig kommitté

Inger Lindqvist

Eva Hultin
ili@du.se ehu@du.se
 

Stjärnpartner

Guldpartner