Bidrag till NGL2017

Kom ihåg

  • Vi har initialt valt tre teman; Design för lärande, Kollaborativt lärande och undervisning samt Internet of Things. När ni skickar in era bidrag, kryssa i det tema som passar bäst in på ert bidrag.

  • Att tydligt i era bidrag skriva vilken typ av presentation ni vill göra: Presentation, Symposium eller Workshop.

  • Om ni ämnar anordna ett Symposium, var tydlig om detta samt att det framgår vilka bidrag som ingår i detta.

  • Att om ni vill presentera på engelska skriva det i dokumentet

Stjärnpartner

Guldpartner