Presentationer

Presentationer är 20 minuter med ytterligare 10 minuter vigda för frågor och diskussion. Här kan du presentera resultat från forskning, utvecklingsprojekt eller presentera "Shared Practice" med praktiska exempel på innovativa arbetssätt och tekniker för att understödja lärande med hjälp av teknik.

Ditt abstract på maximalt 400 ord ska innehålla:

  • Syfte och mål med projektet/forskningen/Shared Practice
  • Metod
  • Resultat/reflektioner (till dags dato) av projektet/forskningen/Shared Practice

Ditt inskickade bidrag ska också innehålla följande:

  • Titel på ditt bidrag
  • En sammanfattning, 50 ord, för konferensprogrammet

Stjärnpartner

Guldpartner