Symposium

Ett Symposium bygger på ett tema som framtagits och planerats av arrangören av symposiet. Bidragen fokuserar på ett gemensamt tema och har en ordförande (ofta arrangören) samt en eller flera diskussionsdeltagare som alla läst bidragen i förväg. Arrangören bestämmer hur symposiet organiseras och tidsåtgången för varje presentation.

Observera att de presentationer som ingår i Symposiet skall skickas in i enlighet med "Presentationer"

Arrangören av Symposiet skickar in ett bidrag med en plan för symposiet som innehåller

  • Titel på Symposiet
  • Abstract som beskriver symposiet
  • En summering av Symposiet, 50 ord, för konferensprogrammet
  • Deltagarnas namn, samt presentationernas titlar

Stjärnpartner

Guldpartner