Workshops

En workshop är 90 minuter och ska utformas så att deltagarna i workshopen tillsammans bidrar kring en specifik fråga, relaterad till nästa generations lärande.

Ditt abstract på maximalt 400 ord ska innehålla:

  • En bakgrund till workshopen
  • En preliminär plan för workshopen, tillsammans med en uppskattad tid för de ingående aktiviteterna.
  • En tänkt målgrupp för workshopen

Ditt inskickade bidrag ska också innehålla följande:

  • Titel på din workshop
  • En summering, 50 ord, för konferensprogrammet

Stjärnpartner

Guldpartner